Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dla Sebastiana Dąbrowskiego.

Sebastian urodził się przedwcześnie w 25 tygodniu ciąży. W pierwszej minucie po urodzeniu dostał 3 punkty w skali Apgar, a w następnych: 5 i 10 minucie – 5 punktów. Urodzeniowa masa ciała wynosiła 660 gramów, długość 32,5 cm. W szpitalu przebywał od 07.03.2008 do 12.06.2008. Przez 37 dni za Sebastiana oddychał respirator, a przez następne 4 dni – nCPAP. Podczas pobytu w szpitali Sebastian przeszedł całe mnóstwo schorzeń:

 • Zespół zaburzeń oddychania – podano 2 dawki surfaktantu
 • Niewydolność krążenia
 • Niedokrwistość wrodzona
 • Żółtaczka wcześniacza – w 2 dobie życia wykonano transfuzję wymienną, wymieniono 75 ml krwi
 • Zakażenie wewnątrzmaciczne – posocznica (sepsa) Escherichia coli
 • Martwicze zapalenie jelit
 • Krwawienie od OUN II / IV stopnia
 • Wodogłowie pokrwotoczne
 • Dysplazja oskrzelowo-płucna
 • Zakażenie wtórne – respiratorowe zapalenie płuc o etiologii E. Coli i Enterobacter cloacae
 • Retinopatia wcześniacza II stopnia + - w 54 dobie życia wykonano laseroterapię
 • Przepuklina pachwinowa prawostronna – zoperowana
 • Podejrzenie nietolerancji białka krowiego
 • Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej

U Sebastiana stwierdzono niedawno również mózgowe porażenie dziecięce. Porażenie połowicze (hemiplegia).

W chwili obecnej jest pod stałą opieką specjalistów takich jak: neurolog, neurochirurg, okulista, chirurg, ortopeda, otolaryngolog, neonatolog, logopeda, gastrolog, rehabilitant.

Sebastian jest bardzo pogodnym dzieckiem. Uwielbia się uśmiechać, przez najbliższych nazywany jest Małym Śmieszkiem. Aby mógł wrócić do pełnej sprawności konieczna jest bardzo intensywna rehabilitacja, na którą są niezbędne środki finansowe.